מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

שלב א' - התקנת DATABASE

1) להריץ את קובץ ההתקנה של PostgreSQL כמנהל מערכת:
postgresql-9.6.6-3-windows-x64.exe
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

2) נבחר את מיקום התקנת ה- PostgreSQL
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL
(במידה ויהיו מיליוני קבצים לגיבוי מומלץ להקצות כונן נפרד ולהתקין בו את ה Database)

3) נקיש סיסמה (postgres)
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

4) נשאיר את ההגדרות כפי שהן
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL


5) נבטל את הסימון ונמשיך בהתקנה
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

שלב ב' - התקנת תוכנת הגיבוי

1) להריץ את קובץ ההתקנה sclni_13_3_0_0_X64.exe כמנהל מערכת:
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

2) יופיע חלון סטאטוס
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

לפני תהליך ההתקנה בפועל, המערכת תבצע בדיקה אם המחשב עומד בדרישות התוכנה.

!!! אנו נתקין את תוכנת הגיבוי בחיבור מול Database של ה- PostgreSQL !!!

a. הודעות לדוגמא לבדיקת תאימות להתקנה:
i. לא מותקן SQL (במקרה שלנו אין צורך כי מותקן PostgreSQL)
ii. חוסר בזיכרון – יש להוסיף זיכרון למחשב
iii. חוסר מקום בדיסק – יש לפנות מקום להתקנה
iv. מערכת הפעלה לא מתאימה – לא ניתן להתקדם בהתקנה

3) נאשר ונמשיך בהתקנה
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

4) נבחר באפשרות Database PostgreSQL
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

5) שם המשתמש והסיסמא בהתקנת הפוסטגרס יהיה תמיד postgres
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

6) התקנה של הסרוויס כ- Local System Account
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

7) NEXT
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

8) Finish לסיום ההתקנה
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

10) נקבל את המסך הבא ובו נייבא את קובץ ה CRI של הלקוח
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

11) הכנסת קובץ הגדרות:
a. בחירת אפשרות Browse
b. ניגש לספרייה בה נמצא קובץ הרישיון CRI
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

c. נמלא את הנתונים ע"פ התצלום ונגדיר סיסמאות הצפנה
שימו לב !!
יש לשמור את סיסמאות ההצפנה, ללא הסיסמאות לא יהיה ניתן לשחזר.
מדריך - התקנת Asigra Fully Featured גרסה 13.3 + PostgreSQL

נלחץ על SAVE - וההתקנה הושלמה.