מדריך - שחזור באמצעות Asigra Fully Featured

שחזור קובץ למיקום המקורי

שימו לב !!! שחזור הקבצים יחליף את הקבצים הקיימים באותו מיקום.
אנחנו ממליצים תמיד לבצע שחזור למיקום שונה כדי לאפשר יכולת חזרה מהירה (בהמשך המדריך יינתן פרוט איך לבצע שחזור למיקום שונה מהמקור).

בכל מקרה של ספק מומלץ להיוועץ עם צוות התמיכה לפני ביצוע שחזור!

1) מפעילים את תוכנת הגיבוי Classic DS-User דרך תפריט התוכניות.
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

ניגש ל-

{1} התחל-> {2} כל התוכניות-> {3} Asigra DS-Client -> {4}Classic DS-User ונלחץ לפתיחת התוכנה.

2) כדי לשחזר את החומר, ניבחר את הגיבוי שדרוש לנו לשחזר ממנו חומר:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

3) נבחר מתפריט באפשרות: ...Restore → Restore Now
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

4) בחלון שנפתח נוכל לראות את "עץ" הספריות.
! הפעולות הבאות נועדו כדי לשחזר קבצים / ספריות מהגרסה האחרונה ביותר !
(הסבר לשחזור קבצים או ספריות מתאריכים ספציפיים בהמשך)
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

a. נסמן את ספרייה הרצויה – Documents (לשחזור קבצים וספריות).
b. אם נסמן Show Files על ספרייה מסוימת (יוצגו הקבצים שבה).
c. לחיצה על Next להמשך:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

5) בחלון הבא נוכל להחליט אם לשחזר למיקום המקורי או למיקום אחר.
(החלון שבתמונה, מציג את האפשרות של המיקום המקורי)
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

6) לחיצה על Next תקפיץ חלון אשר יזהיר אותנו כי קבצים קיימים יידרסו באלו המשוחזרים:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

7) בשלב זה נלחץ שוב על Next:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

8) ושוב Next:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

9) נתבקש לרשום את סיבת השחזור:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

10) ונבחר ב- Finish כדי להתחיל בשחזור:

11) בסוף תהליך השחזור יתקבל חלון סטטוס השחזור:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featuredשחזור קובץ למיקום אחר מהמיקום המקורי

נמשיך מסעיף 5 (למעלה בהסבר) אך נבחר באפשרות Alternate location:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

נבחר במיקום / במחשב אליו נשחזר
a. נתבקש לספק שם משתמש וסיסמה למיקום שנבחר
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

נבחר במיקום החלופי לשחזור:
b. כונן / דיסק אליו נשחזר – (כנון E: במקרה שלנו)
c. ספריה אליה נשחזר – (ספריית Restore במקרה שלנו)
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

נלחץ על Select.

נקבל את החלון הבא עם המידע על נתיב השחזור:
שחזור באמצעות תוכנת Asigra Fully Featured

משלב זה נמשיך כפי שמופיע בהסבר בסעיף 6.