מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

דוגמא לשחזור קובץ מתיקיית Documents


1. סט הגיבוי שמגבה את המסמכים
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

2. מומלץ ליצור תיקיית שחזור על שולחן העבודה שלנו לפני שחזור המידע.
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

3. נעמוד על הסט ממנו אנו רוצים לשחזר ונקיש על הכפתור הימני של העבר ונבחר ב- Restore
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

4. נסמן את הקובץ (או הספרייה) שאנו רוצים לשחזר ונלחץ על Next
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

5. נבחר באפשרות Original computer, alternate directory ואחר כך Next
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

6. נלחץ על Next
7. נלחץ על ...
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

8. נקיש את סיסמת הכניסה למחשב ואחר כך Ok
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

9. נבחר את המיקום לשחזור – תיקיית השחזור שיצרנו קודם על שולחן העבודה.
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

10. נבחר את המיקום לשחזור ונלחץ על Finish לשחזור המידע
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile

11. המידע ישוחזר לתוך התיקייה שייצרנו.
מדריך - שחזור באמצעות תוכנת Asigra Mobile