מדריך Asigra - הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי

קבלת רשימת סט הגיבויים במערכת

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי

Reports -> Backup Sets -> Online -> OK

הסבר על העמודות:
1. Backup Set – שם סט הגיבוי והשרת המגובה
2. Connect As – באיזה חשבון משתמש מתבצע הגיבוי
3. Files – כמה קבצים גובו
4. Protected Size (MB) – מה נפח הגיבוי ללא דחיסת חומר
5. Stored Size (MB) – מה נפח הגיבוי בשרתי הגיבוי (לאחר דחיסה)
6. Last Backup – מתי בוצע הגיבוי האחרון
7. STATUS – האם הגיבוי פעיל או לא

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי


קבלת רשימת הנתיבים המגובים

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי

Reports -> Backup Items -> Online -> OK

הסבר על העמודות:
1. Backup Set – שם סט הגיבוי והנתיב המגובה
2. Set Type – להיכן מבוצע הגיבוי (Online – לשרתי "הענן")
3. Backup Items – אלו נתיבים מגובים
שימו לב !! תיקיות עם הסימון "–" לא יכללו בגיבוי


הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי


חיפוש קבצים שקיימים בגיבוי אך לא במקור (נמחקו מהמקור ונשארו בגיבוי)

תחילה נסמן את סט הגיבוי שעליו אנו רוצים לבצע את בדיקת הקבצים.

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי


1. לחיצה ימנית עם העבר על הסט המסומן ואחר כך Delete
הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי
2. נבחר את טווח התאריכים הרצוי לבדיקה
3. Leave last generations online - כמה גרסאות של הקובץ להשאיר (0 – לא לשמור אף גרסה בגיבוי)
4. Only data removed since (days ago) – יאפשר להסיר מהגיבוי רק קבצים וספריות שנמחקו מהמקור.
סימון האפשרות יאפשר לנו להגביל את טווח החיפוש ל X ימים קודם לכן.
א. אם נסמן 0 - כל הקבצים שהיו במקור ונמחקו ועונים על טווח התאריכים, יוסרו גם מהגיבוי.
ב. אם נסמן 30 - כל הקבצים שהיום במקור ונמחקו 30 יום לפני טווח התאריכים, יוסרו גם מהגיבוי.
5. נקיש Next, Next

במידה ונבחר ב Show Files – התוכנה תציג את רשימת הקבצים שנמחקו מהמקור ומועד המחיקה.

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי

בדוגמא זו בחרנו את שתי האפשרויות:
Calculate amount – נקבל מהו נפח כל הקבצים והספריות
Include SubDirs – הבחירה תחול גם על קבצים וגם על תתי ספריות

הפקת דוחות ומידע אודות הגיבוי

אם נלחץ על Finish התוכנה תמשיך ותסיר את הקבצים מהגיבוי.