מדריך - שחזור קובץ DUMP SQL למיקום חלופי

Native SQL Backup או DUMP File הוא בעצם קובץ BAK של SQL
כך נראה גיבוי שהוגדר כ Native Backup:
גיבוי שהוגדר כ Native Backup


בבקשת שחזור נקבל את החלון הבא:
בבקשת שחזור נקבל את החלון הבאיש לבחור את ה- DB לשחזור:
יש לבחור את ה- DB לשחזורללחוץ על NEXT
לבחור ב Alternate Location וללחוץ על >>
לרשום ב Path לדוגמא : \\localhost
למלא את שם המשתמש והסיסמא
במקום שרשום Dump To לבחור את היעד, לדוגמא: C$\temp
לסמן Restore Only the dump files
לסמן Restore Only the dump files


ללחוץ על NEXT עד הסוף ולספר את סיבת השחזור
נקבל קובץ, לדוגמא: 
נקבל קובץ לדוגמא
זהו בעצם Bak File של SQL שממנו נוכל לשחזר את הנתונים ע"פ הנוהל של Microsoft.


במידה והגיבוי שלנו הוא מסוג dump file יש לשחזר ע"פ הפרוצדורה המופיעה בהסבר של Microsoft – להלן קישור:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177429%28v=sql.90%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396