מדריך - מניעת שיבוש פתיחת תוכנת Fully Featured לאחר עדכון גירסת JAVA במחשב

לאחר עדכון גירסת JAVA במחשב, ייתכן שיבוש באפשרות פתיחת תוכנת הגיבוי Fully Featured. מדריך זה נועד להסבר כיצד לתקן / למנוע שיבוש זה.

1. לגשת לפי סדר הפעולות הבאות
מדריך - מניעת שיבוש פתיחת תוכנת Fully Featured לאחר עדכון גירסת JAVA במחשב

2. ללחוץ מקש ימני עם העכבר על ICON התוכנה ונבחר Properties מהתפריט שנפתח
מדריך - מניעת שיבוש פתיחת תוכנת Fully Featured לאחר עדכון גירסת JAVA במחשב

3. ניגש לחוצץ Shortcut בתפריט
4. נשאיר רק את השורה המודגשת (כל השאר נמחק)
"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_51\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\CloudBackup\DS-Client\dsuser.jar"

מדריך - מניעת שיבוש פתיחת תוכנת Fully Featured לאחר עדכון גירסת JAVA במחשב