מעטפת הגנת סייבר

הגנה על הארגון

סקר סיכונים

בדיקת נקודות תורפה, זיהוי פרצות, הגדרת צרכים והמלצות להשלמת פערים אשר יהוו בסיס לבניית מטריית…

מודעות עובדים לסייבר

יצירת מודעות בקרב העובדים, הענקת כלים לזיהוי איומי אבטחת מידע וכיצד להימנע מהכנסתם לארגון

עדכוני תוכנה ועדכוני אבטחה

התקנה מיידית של עדכוני אבטחת מידע ללא התערבות צוות העובדים. לעדכונים אלו חשיבות קריטית…

הגנה על הרשת

סינון דוא"ל

אחת הדרכים המרכזיות שדרכם מגיעה מתקפת סייבר לתוך ארגונים היא הדוא"ל. 010 מציעה שרות סינון…

מודיעין סייבר

איתור מוקדם של פרטי משתמש מהארגון שנחשפו ברשת האפילה ועלולים לגרום לדליפת מידע ארגוני…

SIEM/SOC

פתרון SIEM מאפשר איסוף לוגים מכלל מערכות הארגון למציאת אנומאליות במערכת האבטחה. שירות של…

הגנה על עמדת הקצה

הגנה אקטיבית מכופר

שירות לזיהוי, הגנה וטיפול באיומי כופר המאפשר לעצור מתקפת כופר בזמן אמת. ולשחזר את…

גיבוי והמשכיות עסקית

המידע שלכם הוא הנכס החשוב ביותר לעסק, על מנת להגן עליו , 010 מציעה לכם שרות גיבוי…

מניעת דלף מידע (DLP)

מערכת למניעת דלף מידע היא תוכנה המונעת דליפה של מידע רגיש בתוך הארגון ומחוצה לו.

דילוג לתוכן