סקר סיכונים

בודקים את נקודות התורפה,
מזהים פרצות,
מגדירים צרכים,
ממליצים על דרך פעולה להשלמת פערים אשר יהוו בסיס לבניית מטריית הגנה לארגון,
לאבטחת המידע הנדרש לשמירה על סודיות וזמינות המידע ושלמותו.

010 עובדת לפי מתודולוגיית מטה הסייבר הישראלי עם התאמות הנדרשות לכל ארגון בהתאם לגודלו, אופיו, פריסתו הגיאוגרפית, דרישות הרגולציה, האיומים והחשיפות הרלוונטיים.
תכולת הסקר משתנה בהתאם ללקוח והתשתיות שלו ועשויה לכלול:

ראיונות עם אנשי מפתח

מיפוי מאגרי מידע

מיפוי תשתיות ומערכות המידע

מיפוי תהליכים בארגון

סריקת רשת ומערכות כדי לזהות חולשות

בדיקת צורת השימוש במערכות מידע, סיסמאות גישה מרחוק

בסיום הסקר יופק דו”ח הנהלה המתאר את המצב הקיים והפער למצב הרצוי. הדוח יפרט את הממצאים ורמת הסיכון לכל אחד וגם המלצות לתיקון הליקויים. הדו״ח יהווה קו מנחה, המנחה את הארגון לבצוע פעולות ותיקונים נדרשים כדי למזער את הנזקים במקרה של תקיפה.

רוצים לדעת כיצד להגן על המידע בארגונכם? צרו איתנו קשר!

דילוג לתוכן