010 הינה ספקית הגיבוי היחידה בישראל העומדת בתקן FIPS 140-2

תקן מחמיר להצפנת מידע. אחת הדרישות הנפוצות ממערכות גיבוי היא היכולת להצפין ולהגן על המידע מפני גניבה, או העתקה או כל שימוש לרעה במידע.

תקן FIPS הינו תקן הצפנת מידע אמריקאי ומהווה הלכה למעשה סטנדרט בתעשיית אבטחת המידע לאמינות ולאיכות ההצפנה. 010 משתמשת בתוכנת Asigra לניהול וביצוע גיבוי הנתונים של לקוחותיה. חברת Asigra היא יצרנית הגיבוי היחידה שאושרה כבעלת תקן FIPS 140-2. זהו תקן אבטחה של ממשלת ארה"ב והוא מתייחס לרמת הצפנת המידע שמציעה Asigra. אלגוריתם ההצפנה של הפתרון הוא AES128 עד AES256, בדומה לתקנים הנהוגים בבנקאות מקוונת.

במהלך הגדרת התצורה של התוכנה, כל לקוח מזין מפתח הצפנה המיושם אוטומטית במהלך כל גיבוי.

המידע נשאר בצורתו המוצפנת במערכות טכנולוגיית הגיבוי, וההצפנה מתבטלת רק כשהוא משוחזר לרשת של הלקוח. כנדבך נוסף של אבטחה, התוכנה מבצעת רישום (registration) של החומרה שבה היא מותקנת, כך שאותה חומרה היא ההתקן היחיד האחראי על גיבויים ושחזורים.

דילוג לתוכן